شرایط همکاری بازرگانی اوینا با شرکتها و کارخانجات محترم:

  •  از عقد قرارداد زیر یکسال معذوریم
  •  دو تا ده درصد ( بستگی به نوع کالا )از قیمت کل ارزش کالا در اینویس در صورت موفقیت در امر صادرات به بازرگانی اوینا تعلق خواهد داشت
  •  اخذ مبلغ ماهیانه دو میلیون تومان
    ( در صورت عدم موفقیت در صادرات این مبلغ عودت نمیگردد)
  • ارائه گزارش ماهیانه با ذکر مشخصات کامل مانند موبایل.ایمیل و…. خریداران احتمالی که با آنها مکاتبه شده همچنین ارائه متن کامل مکاتبات انجام شده با خریدار
  • در صورت پیداکردن فردی/ شرکتی که خواهان نمایندگی انحصاری محصولات شما در کشورش باشد
    درصد تفاهم شده تا پایان مدت نمایندگی وی از شما اخذ خواهد گردید