بازرگانی آوینا متخصص در امور بازرگانی و‌ تجاری

تخصص ما = پیدا کردن مشتریان خارج

✅ بازاریابی خارجی محصولات شما

✅ ارائه مشخصات کامل هر خریدار خارجی،

✅ انجام مکاتبات بازرگانی بصورت دورکاری با قیمتی مناسب

✅ اخذ نمایندگی های فروش از تولید کنندگان آلمانی

✅ آموزش تخصصی مکالمات و مکاتبات بازرگانی حوزه بازرگانی بصورت گروهی و انفرادی

✅ اجرای تبلیغات فرامرزی

اخذ نمایندگی انحصاری محصولات شما و….